tilbake

Sang og glede.

Jeg har gjennom hele mitt liv brukt sang og musikk som mentalhygiene. Det sies at denne utøvende musiserende aktivitet også har gledet andre.

Musikk er en unik kommunikasjonsform som er grenseløs og særdeles inkluderende.

Det handler om kommunikasjon – i ord og toner.

De siste årene har dette gitt seg uttrykk i produksjon av musikalske kabareter. Stedet har vært STING NERE og emnene har variert. Vi har laget programmer om Cornelis Vreeswijk, Evert Taube, Olle Adolphson, Beatles og nå sist en forestilling basert på norske og svenske viser som fikk tittelen: LIVETS ABC – en musikalsk reise fra vugge til rullator. Til vinteren (sannsynligvis februar/mars 2007) har vi en ny forestilling. Delvis med nytt original skrevet stoff.

Sammen med mine musikervenner (som noen ganger beæres med tittelen støttekontakter), kan jeg tilby ulike musikalske formater. Jeg kan stille alene med gitar, men det blir noen hakk bedre sammen med pianist Rasmus Sand.

Eller vi kan stille med hele ”kabaretgjengen”.

tilbake