tilbake

Organisasjonsutvikling

Med organisasjonsutvikling mener jeg i denne sammenhengen fokus på å utvikle en markedsorientert bedriftskultur. Det kan være et bedre selgerkorps i en handelsbedrift, en bedre kundeforståelse i et kommunalt foretak, bedre interne samarbeidsprosedyrer, eliminering av gråsoner innen ansvar og utøvende myndighet, en annen måte å organisere ansvar og myndighet på m.m.

Still dere spørsmålet: Hvorfor er det noen som handler med oss?

Den markedsorienterte bedriften starter alltid med å kartlegge: bevissthet om egen konkurransekraft.  

Organisasjonsutvikling/bedriftsutvikling innebærer alltid en eller annen form for endringsprosess. Og endringer er til tider kompliserte. I et gammelt uttrykk heter det: alle snakker om å forandre menneskeheten, men ingen snakker om å forandre seg selv.

Jeg kan tilby gode arbeidsprosesser som styrker den interne forståelsen av eksisterende konkurransekraft og hvordan den kan brukes, utvikles og kommuniseres.


Langt og godt samarbeid med Stavanger Kommune.
Bl.a. Stavanger Renovasjon KF, Park og Idrett, Servicetorget m.fl.

tilbake