tilbake

Markedsføring og reklame.

Hva er de rette markedsføringstiltakene? Hvor stor andel av omsetning bør jeg bruke på markedsføringstiltak? Hvilke media skal jeg satse på? Hvordan kan jeg få forbedret mitt og/eller mine produkters/tjenesters renommé i håp om at dette styrker både omsetning og inntjening? Hvordan skal jeg klare å skille meg ut i en mediejungel med mye støy og stor ressursbruk?

Uansett hvor mange lærebøker du har lest eller hvor mye du eller jeg har jobbet med markedsføring, markedskommunikasjon og reklame, er det ofte ikke mulig å komme opp med et eksakt svar eller en fasit på disse spørsmålene.

Noen ganger kan det derfor være nyttig med en ekstern samarbeidspartner. Enten som rådgiver eller som produsent av konkrete tiltak.

tilbake

2 enkle modeller.

I den første modellen sier vi at du sliter med medievalg og du er usikker hvor bedriften eller produktet/tjenesten befinner seg i målgruppenes bevissthet.

En god start er å stille 4 enkle spørsmål:

1. Hva gjør du med de som ikke kjenner til deg? ( kjennskapsnivå)

2. Hva gjør du med de som kjenner til deg, men som ikke kommer på deg? ( Rank of mind-nivå)

3.    Hva gjør du med de som kjenner til deg, som kommer på deg, men som ikke vet nok om deg? ( mangler vurderingskriterier)

4.    Hva gjør du med de som kjenner til deg, som kommer på deg, som vet nok om deg men som likevel ikke velger deg?

Hvilke av disse spørsmålene er viktige for deg og hvilket svar har du?

I den andre modellen er du opptatt å utvikle ønsket varemerkeoppfatning.

Begynn bevisstgjøringen med disse tre enkle spørsmålene:

1.    Hvordan oppfatter markedet deg i dag?

2.    Hvordan oppfatter du deg selv?

3.    Hvordan ønsker du å bli oppfattet?

Start med å kartlegge hvordan egne medarbeidere oppfatter bedriften. Deretter kan du gjennom ulike tiltak sjekke markedets oppfatning for å så finne de riktige verktøyene som kan bygge den ønskede varemerkeoppfatning.

Et varemerke – BRAND – er oppfatningen eller opplevelsen av de verdiene som oppstår i forholdet mellom et produkt, en tjeneste, en begivenhet, en person, en institusjon eller et sted – og kunden.

Dermed er det ikke alltid virkeligheten vi snakker om, men oppfatningen av virkeligheten.


En av mange brosjyrer utformet for Rogaland Kurs og Kompetansesenter

tilbake