tilbake

Kan jeg alt dette?

Nei.

Jeg kan noe om mye, mye om noe og svært mye om lite.

Men viktigere er at jeg samarbeider med mange som kan svært mye om det jeg kan mindre om. Dermed er det til enhver tid mulig å lage det teamet av riktig kompetanse og erfaring som trengs innen de ulike arbeidsoppgaver jeg påtar meg.

Jeg har jobbet med kommunikasjon i over 30 år fra jeg ble utdannet ved Universitetet i Bergen i 1972 med magistergrad i teatervitenskap og støttefag som sosialantropologi og psykologi. Etter år som lærer ved UiB og forskningsstipendiat, bar det av gårde til NRK og Radioteateret som instruktør og dramaturg, hjem til Stavanger med timelærerstilling ved Høgskolen i Stavanger på 80-tallet (nå UiS) og reklamebransjen i Ottesen-Bates, Vestrek og egne reklamebyråer fram til jeg etablerte Haave Rådgiving for 4- 5 år siden.

Fellesnevneren for alt dette er kommunikasjon og kreativitet.

tilbake

Hvordan kan vi samarbeide?

  1. Jeg kan være rådgiver og idémaker. Dere gjør selv jobben og jeg fungerer som en slags katalysator, veileder, coach, inspirasjonskilde og kvalitetssikrer.
  2. Vi samarbeider som et team. Dere gjør det dere er best til, og jeg utfyller teamet med min kompetanse og erfaring.
  3. Jeg påtar meg et totalansvar for gjennomføring av tiltak innen de rammer dere bestemmer.


Illustrasjon fra jubileumskampanjen for GMC-gruppen.

tilbake