tilbake

Human resources og muligheter.

”Hvis bare vi visste alt vi vet” er tittelen på en bok innen fagfeltet ”tacit knowledge”.

Den har fokus på hvordan vi kan bli bedre å oppdage hverandres kunnskaper, erfaringer og det vi ofte kaller skjulte kunnskaper.

I enhver bedrift eller organisasjon ligger det ofte et uutnyttet potensial av kunnskaper og erfaringer. En utfordring er å kartlegge, frigjøre og nyttiggjøre seg disse interne og ofte skjulte ressursene.

Benchmarking er i prinsippet å sammenligne målbare resultater, prosesser m.m. i relasjon til innsatsfaktorer for å finne forbedringer. Men noen tiltak og erfaringer lar seg ikke tallfeste eller objektivt beskrives. Det er det vi kaller ”den skjulte kunnskapen/erfaringen”. Ofte sitter enkelt personer i bedriften på kunnskaper og erfaringer som andre i bedriften ikke klarer å dra nytte av. Hvordan skal vi dele mest mulig Best Praksis med hverandre?


Noen har det i .....
Mange har det i hodet.
HMS Kampanje for Felleskjøpet Rogaland Agder

tilbake

Er det mulig å utvikle en mer kreativ bedriftskultur?

Det er inne i tiden å snakke om innovasjon, nyskaping og nytenking. Nå er det likevel de som vil påstå, med rette, at det har vært mer eller mindre ”in” fra tidenes morgen.

Men det er en kjensgjerning at vi de siste år har fått et sterkere fokus på kreativitet og innovasjon gjennom satsinger innen forskning, opprettelsen av ulike institusjoner med siktemål nyskaping og nyetablering og et spennende samspill mellom det offentlige og det private næringsliv.

Jeg har aldri truffet et menneske som ikke er kreativ. Men jeg har truffet mange som tror de ikke er det. Utfordringen er å frigjøre kreativiteten og utvikle verktøy som gjør at bedriften kan nyttiggjøre seg kreativiteten.

Skal vi drøfte hvordan?


En ting er å tenne på kreativitet og oppfinnsomhet, men dette er å overdrive.
HMS Kampanje for Felleskjøpet Rogaland Agder

tilbake

Teambuilding, tull og tøys og seriøse samarbeidsprosesser.

Hva foregår når vi jobber sammen? Hva slags samhandlingsprosesser er det vi snakker om? I min verden handler det først og fremst å etablere samarbeidsgrupper og samarbeidsprosesser som har et eneste tindrende klart mål: økt produktivitet gjennom trivsel.

Jo visst kan det være kjekt med en tur på fjellet eller hvor det måtte være å gjøre noe sammen som man ikke har gjort eller våget før. Bli bedre kjent med hverandre. Den typen teambuilding får noen andre ta seg av.

Jeg tar utgangspunkt i bedriftens konkrete arbeidsprosesser for å forbedre dem gjennom gode samhandlinger og respekt for hverandres arbeidsmessige og menneskelige ståsted.

Det handler mye om vår evne til å forstå hverandre, ha respekt for hverandre, men samtidig stille krav til hverandre slik at vi i fellesskap kan utvikle en teamkultur eller arbeidsgruppekultur som opplever gleden av å gjøre en bedre jobb.

Det mest spennende er at de fleste egentlig sitter på svarene selv i egen organisasjon. Det gjelder bare å synliggjøre dem og finne modeller for å arbeide videre med dem. Det er dette coaching ofte handler om. Min modell er preget av hjelp til selvhjelp.

Dette kan vi godt snakke nærmere om.


På et godt lag har alle tillit til hverandre.
HMS Kampanje for Felleskjøpet Rogaland Agder

tilbake